Čo vo vás evokuje pojem krása?

Anketa

 

Pavol Danko, zakladateľ tanečného divadla ATak (www.tdatak.sk):

Slovo krása je perfektné slovo... má veľa výrazných spoluhlások a uprostred dlhé „á“. Výborne vystihuje skutočnosť, ktorú pomenúva. Krása nie je plytká ani sekundová... ukrýva v sebe BOHatstvo rôznorodosti a zanecháva v nás ten „dĺžeň“. Túžbu spočinúť v nej dlhšie... túžbu spočinúť v jej Pôvodcovi...

 

Bedriška Znojemská, maliarka (www.znojemska.cz): 

Co je to krása? Vše, co dá člověku křídla.

 

Diána Marosz, zakladateľka zboru Arcus – Zbor starej hudby (www.zborarcus.sk):

Krása je pre mňa základným princípom bytia. Snažím sa žiť svoj život tak, aby som objavila skrytú krásu vo všetkom. V ľuďoch, v mojich deťoch a manželovi, vo vôňach, zvukoch a odtieňoch farieb, v hudbe, v architektúre, v literatúre, vo výtvarnom umení, v prírode, v striedaní ročných období... Som presvedčená, že skutočná krása je od Boha. Boh stvoril svet tak, že ho obalil tajomným rúchom krásy. Niekde je táto krása očividná, niekde ju treba hľadať. Objavuje sa veľakrát aj tam, kde na prvý pohľad nič krásne nie je. Veľakrát ju nachádzame aj v ľudskej biede, v ťažkých až beznádejných situáciách alebo v maličkostiach. Snažím sa ostať citlivá a vnímavá pre túto krásu a hľadať ju vo všetkom, čo robím. Verím, že viditeľná krása spieva o sláve a nekonečnej dobrote Boha, ktorého nevidíme. Verím, že pominuteľná pozemská krása nám predznačí niečo z nepominuteľnej, večnej krásy, ktorú zakúsime až po smrti.

 

Petra Lajdová, fotografka (www.petralajdova.com):

Krása je čokoľvek, čo vo vás vyvolá pocit šťastia a vyčarí úsmev na tvári.

 

Viera Podhradská, huslistka:

Stará chatrč na Kordíkoch. Na najvyššom bode dediny býva často inverzia. Celá Bystrica je pod snehom a ja hore, kde stojím, vidím čisté obláčiky, slnko, v noci mesiac.

 

páter Gabriel Prievalský, OFM, hudobník (www.pater-gabriel.eu):

Krása je niečo, čo vo mne vyvolá radosť a blaživý pocit v srdci. Jej nositeľom býva Bohom stvorená príroda, ale aj diela vytvorené človekom. Najkrajším Božím výtvorom je ľudské telo a obzvlášť ľudská tvár. Z diel človeka: obraz, hudba alebo myšlienka. Krása je a mala by byť (hlavne čo sa týka diel človeka) ozvenou prvotnej harmónie raja, ktorej sa nedotkla rana hriechu.

 

Hana Pinknerová, spisovateľka (pinknerova.blogspot.com, www.knihy-galerie.cz):

Krása? Ochutnávka nebe.

 

Richard Čanaky, spevák, skladateľ (www.spievankovo.sk):

Harmónia. Akord. Ak je niečo krásne, tak to zachytávajú moje všetky zmysly a je to blahodárne pre dušu aj telo.

 

Mgr. Art Martina Jelenová, autorka a predstaviteľka škriatka FÍHA tralala (www.fihatralala.sk):

Ako umelkyňa, ktorá sa venuje tvorbe pre deti, sa denne stretávam s tou najnežnejšou krásou. Pri nakrúcaní najnovšieho DVD Bumbarasa som mala možnosť stretnúť sa a pracovať s vyše 100 deťmi. Tá čistá a úprimná krása v ich očiach je pre mňa to najvzácnejšie. Pod pojmom „krása“ si preto nepredstavujem nič. Ja ju zažívam. A je to krásne! :-)

 

Lumír Machek, hudobník (www.frantiskani.sk/schola.php):

Krása je pre mňa vyjadrením Božej dokonalosti. Krása je Harmónia vo všetkých formách okolo nás, v prírode, v umení, v človeku. Harmónia je tvorená Božími proporciami. (Dá sa dokonca previesť do matematických a geometrických vzorcov, viď technika „zlatého rezu“ vo výtvarnom umení.) Môj osobný dotyk so skutočnou Krásou je takmer vždy spojený s nabehnutím tzv. „husej kože“. Vtedy sa cítim spojený s Bohom a ocitám sa mimo tohto času a priestoru.