Na pápežskom koncile si zobral slovo jeden z kardinálov a vraví: „Drahí bratia, skontaktovala sa so mnou firma Coca-Cola a ponúkla nám tri miliardy dolárov ako dar pre cirkev.“ V miestnosti to radostne zašumí a kardinál pokračuje: „Má to však jeden háčik. Chcú, aby sme v modlitbe Otčenáš zamenili chlieb náš každodenný za Coca-Colu každodennú. A tak sa vás teda pýtam – kedy sa nám končí zmluva s pekármi?“

Šéf hovorí zamestnancom:
„Furt sa tu sťažujete, že je kríza, niežeby ste boli radi, že máte tento rok o 85 % vyššie platy.“
A oni na to: „Vyššie oproti ktorému roku?“
„Budúcemu.“


Zmeny v povinnej výbave vášho auta:

Od júna 2009:
Povinná rezerva, kľúče na kolesá. Pribudne povinnosť nosiť papier na spísanie poistnej udalosti, ceruzka, reflexná farba a pásmo. Vodiči si sami spíšu nehodu, pretože PZ jazdí len k nehodám nad 100 000 Sk alebo k nehodám s účasťou áut v držaní tretej osoby.
 
Od januára 2010: 
Prestane jazdiť záchranka k menej než dvom zraneným, takže k povinnej výbave pribudne anestetikum, prenosné ležadlo a resuscitačná jednotka.
 
Od júna 2011: 
Prestane jazdiť pohrebná služba k tragickým nehodám pri menej ako troch mŕtvych. K povinnej výbave pribudne krompáč, lopata, 2 x čierne plastové vrece na zips, mramorová doska 1 x 1 m, 2 x sviečka, v prípade veriacich kríž (drevo, plast – voľba vodiča).


„Potrebujeme šikovného útoč-níka s odvahou a rýchlymi no-hami,“ povedal šéf klubu. „Pre-páčte, pane,“ odpovedal neisto uchádzač o prácu. „O futbale neviem vôbec nič.“
„Nebojte sa. Rozhodcov potre-bujeme tiež.“

Prezident klubu čítal výročnú správu a pri tej príležitosti po-chválil komisiu. „Na rozdiel od iných klubov – kde polovica komisie urobí všetku prácu a tá druhá polovica je úplne ne-schopná, je to u nás presne naopak!“

Elegantná pani zastala pred slepým žobrákom a do klobúka mu hodila všetky drobné, čo mala. „Boh vám žehnaj, pani,“ povedal. „Vedel som, že máte dobré srdce, len čo som vás zbadal na rohu ulice.“

Ak vaša manželka trvá na tom, že sa naučí šoférovať – nestoj-te jej v ceste.

„Už stokrát ma požiadali, aby som sa vydala,“ zošpúlila pery.
„A kto?“ opýtal sa on.
„Moji rodičia.“

Rozumný manžel si radšej dvakrát rozmyslí, kým nič ne-povie.

„Máte na sebe pekný oblek. Som zvedavá, či ten štýl ešte niekedy príde do módy...“

Dvaja muži sa opierajú o bar:
„Vysvetlil si svojej žene, ako rozumne hospodáriť s peniazmi, tak ako som ti to radil?“
„Jasné!“
„A aký bol výsledok?“
„Musel som prestať fajčiť.“

Vždy chcel byť komikom. Bál sa však, že by sa ľudia mohli na ňom smiať.

Chlapček sa díval na mamu, ako umýva riad.
„Mami? Kde si robila predtým, ako si dostala túto prácu u nás?“

Manželka bola pomerne ner-vózna, keď si prvýkrát sadala za volant ich nového auta.
„Skoro vôbec neviem, čo mám robiť,“ povedala neisto.
„Tak si len predstav, že šoféru-jem ja,“ navrhol.

„Čašník! Aký je rozdiel medzi tým steakom a týmto hambur-gerom?“
„Asi tak jeden deň, pane.“

Noviny sú ešte stále dôvery-hodné. Za predpokladu, že čítate medzi riadkami.

Otec sa spýtal svojho syna, prečo nosí jeho pršiplášť.
Syn odpovedal: „Hádam ne-chceš, aby zmokol tvoj najlepší oblek?!“

Opitý manžel sa dotackal do kuchyne a spýtal sa: „Miláčik, som doma?“

Hovoria o ňom, že si ju zobral len pre majetok, ktorý jej odká-zala teta. On to však dychtivo popiera a tvrdí, že by sa s ňou oženil, aj keby majetok zdedila po niekom inom.

„Pán doktor,“ povedal pacient, keď vošiel do ambulancie k psychiatrovi, „mám pocit, že som neviditeľný“.
„Prepáčte, kde ste?“

Tabuľa pri potôčiku:
„Keď je táto tabuľa pod vodou, je prechádzanie cez potok ne-bezpečné.“

„Čašník! Prečo tomu kuraťu chýba jedna noha?“
„Bilo sa.“
„Tak ho zoberte preč a doneste mi víťaza!“

Preklad: Vroni (podľa: The Little Book of Jokes; Bath 1996)