Žena líderka

   Vždy, keď sa zamyslím nad výraznými črtami a odlišnosťami mužov a žien, vynára sa mi pred očami množstvo obrazov, príkladov a milých či vtipných situácií, ktoré jasnou rečou hovoria o tom, že skutočne nie sme rovnakí. Úžasný na tejto rozdielnosti je práve fakt, že žena neexistuje kvôli súpereniu a súťaživosti, ale bola stvorená pre spoluprácu. Keď ju Boh stvoril, urobil tak preto, že ju muž potreboval. Potreboval ju viac, než mať všetky svoje rebrá pokope.

   Slovensko je moderná krajina a aj vďaka tomu môžeme prežívať radosť, že ako v spoločnosti, tak aj v cirkvi ženy stále častejšie zastávajú svoje miesto aj v oblasti vodcovstva. Na mnohých miestach dokonca to celkom prvé. Svojím spôsobom je každý z nás pozvaný a povolaný k líderstvu a jeho veľkosť sa neodráža v počte ľudí, ktorí nás nasledujú, ale v kvalite. Vedúci veľkého spoločenstva nesie v konečnom dôsledku tú istú zodpovednosť ako matka, ktorá sa na plný úväzok venuje svojim trom deťom a manželovi, vedie svoju domácnosť a z niekoľkých miestností vytvára domov. Líderstvo má mnoho tvárí a každá z nich má svoju nezmerateľnú hodnotu.

   Existuje množstvo negatívnych stereotypov brániacich ženám, aby naplno vstúpili do svojho povolania a rovnako existuje množstvo stereotypov v postojoch a správaní žien, ktoré mužom nedovoľujú naplno sa rozvinúť. Sme stvorení odlišne a vďaka tomu sme vybavení pre rôzne veci. Kompatibilní a nesebestační, takí sme. A také je aj naše vodcovstvo.

   Ak poviete mužovi, aby opísal dom, ktorý ho zaujal, pravdepodobne vám povie o tvare jeho pôdorysu, efektívnosti rozmiestnenia miestností, rozlohe a zrejme vám bude vedieť nakresliť vcelku vierohodný náčrt. Ak tú istú úlohu dáte žene, dozviete sa viac o kvetoch pred domom, farbách a výhľade než o dome samotnom. Povie vám o pocite, ktorý mala z toho miesta a vysvetlí vám, či si vie alebo nevie predstaviť sa v ňom usadiť. Muž nakreslí náčrt a žena ho vyfarbí a vnesie doň život. Obraz sa stáva plnohodnotným až vtedy, keď sa oba pohľady spoja.

   Vodcovstvo mužov vnímam ako získavanie nových území. Sú schopní neustále posúvať hranice, ísť vpred. Sú schopní zaujať novú a neprebádanú krajinu v duchovnej i praktickej oblasti. Ženy zas z týchto nových oblastí dokážu stvoriť miesta na bývanie. Vedia z nich vytvoriť domov. Načo je nám nové územie, ak ostane pustým a neobývaným? A načo sú nám sny o domove, ak nemáme kde stavať?

   Veľa mojich priateliek prežilo rôzne druhy sklamaní vo vzťahoch k mužským lídrom. Cítili sa druhoradé, podceňované, nevypočuté. A často mali pravdu. Na druhej strane som stretla množstvo mužských lídrov, ktorí oporu a pomoc žien vnímajú ako kľúčový faktor svojho vodcovstva. Pochopili, že iný uhol pohľadu a iný dôraz nie je hrozbou, ale obohatením. Naša rôznosť v jednote vytvára celistvý obraz, ktorý dáva zmysel.

   Z inej strany však vídam aj situácie, kedy ženám chýba úcta voči mužom, prežívajú príliš silnú potrebu ich kontrolovať a dohliadať na každý krok. A v horšom prípade zhodnotiť, v čom všetkom muži zlyhali a ony by to zvládli omnoho lepšie – najlepšie verejne alebo aspoň štebocú o tom so svojou najlepšou priateľkou. Úcta je pre mňa azda najpodstatnejšou zložkou vzťahu medzi vodcami. Jej nedostatok spôsobuje množstvo zranení.

   To, že pribúda odvážnych žien, niekedy narúša v spoločnosti roky zaužívaný koncept, že prvé miesto patrí mužovi. Je veľmi dobré, ak sa my, ženy líderky, naučíme stáť v prvej línii a zároveň vzdávať úctu mužom, s ktorými spolupracujeme. Ani jedna z nás sa na vrchol rebríčka nepotrebuje šplhať tým, že iných poníži alebo poukáže na ich neschopnosť či zlyhania. Muž, ktorý si je vedomý úcty ženy po svojom boku (či už manželky alebo spolupracovníčky), si veľmi rád príde po radu práve k nej. So súperkou bude súperiť, so ženou, čo si ho ctí, vytvorí partnerstvo.

   Prvým strategickým momentom spolupráce medzi mužmi a ženami vo vodcovstve je teda vnímať odlišnosť ako požehnanie. Druhým strategickým prvkom je úcta.

   Verím, že Boh hovorí k obom skupinám, že mužom i ženám rád zjavuje svoje srdce, svoje zámery a vkladá do ich životov víziu a smerovanie. U mužov často vidíme sklon k súpereniu, u žien býva silnejší sklon ku kritike. Určite ste zažili situáciu, kedy ste videli svojho lídra urobiť chybu a mali ste chuť mu to dať „vyžrať“. Je obrovským umením a krásou ženy, ak dokáže muža zdvihnúť vo chvíli slabosti, namiesto toho, aby si doňho kopla a budovala tým svoje vlastné miesto na výslní. Stať sa v tichosti, láske a úcte hlasom Ducha Svätého v živote manžela, vedúceho spoločenstva alebo šéfa v práci. Hlasom, ktorý prináša život, nie odsúdenie. Hlasom, ktorý povzbudzuje, aby budoval, oživoval a povzbudzoval. Nevyhýba sa pravde, ale nepoužíva ju ako zbraň. Žena dokáže zmierňovať rivalitu medzi mužmi jednoduchým a správnym povzbudením a ocenením. Ak vytvára bezpečné prostredie, súperenie prestáva byť prioritou.

   A tak nie je podstatné, či si lídrom stočlenného spoločenstva, riaditeľom celoslovenského evanjelizačného projektu, miestnym kaplánom alebo manželom svojej manželky, ak nechceš robiť rozhodnutia iba na základe náčrtov, hľadaj vo svojom okolí ženy, ktorých úcta ti dáva pocit bezpečia. Hovor s nimi o tvojich plánoch, snoch a zámeroch a dovoľ im vniesť farbu do vecí, o ktorých existencii si nemal tušenie. Partnerstvo a spolupráca v úcte je myšlienkou, ktorá sa zrodila v Božom srdci pri pohľade na Adamovu osamelosť. Je súčasťou jeho zámeru s tebou.

   Ak si žena v líderstve, uč sa hovoriť s mužmi tak, aby od teba odchádzali povzbudení, aj keď si otvorená a úprimná. Prinášaj to, čím je tvoje vnútro bohaté. Dávaj do vecí srdce, vytváraj rodinu, prebúdzaj svoje materstvo, rob domov z neobývaných a pustých miest, prinášaj život na každé miesto. Neusiluj sa pretekať sa s mužmi v sile, vynikaj v múdrosti. Nehovor o nich, hovor s nimi. Raduj sa z vlastnej odlišnosti a váž si, že si stvorená inak. Modli sa, aby ťa Otec učil komunikovať spôsobom, ktorému muži rozumejú. Tvoj poklad je rovnako vzácny ako všetky víťazstvá mužov, čo stoja okolo teba.

   Aj to, ako spolu dokážu muži a ženy vo vedení spolupracovať, koľko priestoru dostávajú oba pohľady, je svedectvom o tom, nakoľko dospievame v Kristovi. Tvoj pohľad nie je múdrejší, pretože si muž a tvoj názor nie je menejcenný, pretože si žena. Ježiš preukazoval ženám osobitnú lásku a priazeň, pozornosť, ktorá v jeho dobe bola dokonca až nepatričná. A ženy preukazovali Ježišovi nezvyčajnú úctu. Modlím sa, aby si ty, muž a líder, mohol byť Kristom pre ženy po tvojom boku, a modlím si, aby si ty, žena a líderka, videla v mužoch, s ktorými slúžiš, Ježiša.

Janka Guričanová