Časopis bez bulváru.

 

Myšlienka vzniku kresťanského časopisu pre ženy vzišla z modlitieb žien, ktoré si uvedomili, že napriek veľkému množstvu rôznych druhov časopisov pre ženy nie je na Slovensku periodikum, ktoré by prinášalo to, čo túži Miriam – písať o Božej láske a jej reálnom prežívaní v každodennom živote i o budovaní charakteru žien. Miriam chce ženy povzbudzovať v ich hodnote, prinášať im nádej a pokoj a tiež im pomáhať pri dozrievaní.


Na Slovensku žijú aj ženy kresťanky, hľadajúce hĺbku v medziľudských vzťahoch, pochopenie pre seba samú, veriaceho partnera, uzdravenie svojich emócií, informácie o duchovných akciách, príležitosti pomôcť iným...


Preto sme sa rozhodli písanou formou podať priateľskú ruku. Rady by sme urobili to, čo Mária Magdaléna v 1. storočí, keď stretla vzkrieseného Krista – rozhlásila to aj mužom, aj iným ženám. Veľmi túžime prinášať našej krajine i svetu pravdu, že sme Bohom milované – každá jedna, každý jeden človek na zemi.


Práve slovné spojenie Bohom milovaná v hebrejčine vyjadruje meno Miriam.

 

Časopis vychádza 4x do roka – v marci, júni, septembri, decembri. Má svoje stále rubriky

 • Téma (v každom čísle iná)
 • Anketa (vždy k téme)
 • Z môjho života (osobná skúsenosť, životný príbeh)
 • Zaujímavé ženy (zo života)
 • Biblická žena (zo Starého alebo Nového zákona) / Žena na misiách
 • Rodina
 • Partnerstvo
 • Rozhovor so zaujímavou osobnosťou
 • Slovo muža
 • Priestor pre... (krátke zamyslenie duchovného)
 • Boh hovorí
 • Obrátenia
 • Modlime sa za... (pozvanie do spoločných príhovorov za boľavé veci)
 • Literárna kaviareň (recenzie kníh, filmov, knižné ponuky, cestopisy, fejtóny, vlastné básne)
 • Spoločnosť (kritický komentár na aktuálnu spoločenskú situáciu)
 • Chceš pomôcť? (možnosť angažovať sa pre niekoho)
 • Financie
 • Zdravie
 • Výroky detí
 • Tvorivosť (vlastná výroba ozdobných predmetov, darčekov)
 • Recepty
 • Oznamy
 • Inzeráty
 • Reklamy
 • Vtipy